Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7994 | รายที่ 7995 | รายที่ 7996 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7995 นามน

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7741 ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่ที่ ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ กับ ลูกสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8021) และลูกๆอีก 4 คน สามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7741) บิดา มารดา
28-29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยได้ออกไปรับจ้างขุดมันกับเพื่อนในหมู่บ้าน
30 กันยายน 2564 11.30 น. สามี (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7741) ออกจากเรือนจำโคกคำม่วง กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ
31 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 08.00 - 17.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
31 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยไปทุ่งนากับสามี
3 กันยายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน ทราบผลสามี ตรวจ RT-PCR ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ COVID-19
4 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยและครอบครัว ได้กักตัวอยู่ที่บ้านตนเอง และสามีได้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน
5 กันยายน 2564 09.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่โรงพยาบาลนามน
5 กันยายน 2564 12.00 -18.00 น. ผู้ป่วยกับไปกักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรับการ Admit ที่โรงพยาบาลนามน
5 กันยายน 2564 18.00 น. ผู้ป่วยได้รับการส่งตัวไป Admit เพื่อทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น