Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7995 | รายที่ 7996 | รายที่ 7997 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7996 คำม่วง

เพศ ชาย อายุ 32 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 ช่วงบ่าย ผู้ป่วยถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง โดยมีพี่สาวไปรับกลับ พร้อมด้วยเพื่อนอีก 1 คน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8065)
29 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยกลับถึงบ้าน ที่ หมู่ 2 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ จึงไปหาเพื่อน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน มีผู้อาศัยร่วมบ้าน 3 คน ได้แก่ พ่อ แม่(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8118) และลูกสาว
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน ไปทานข้าวร่วมกันกับญาติที่บ้านติดกัน และไปเล่นกับเพื่อนบ้าน ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการ ไข้ เจ็บคอ
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปหาเพื่อนและชวนกันไปตกปลา ทานข้าวร่วมกัน
5 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง ให้เข้ารับการตรวจ Covid-19 และให้กักตัวที่บ้าน เนื่องจากพบการระบาดในเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง
5 ตุลาคม 2564 13.00-14.00 น ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลคำม่วง ตรวจเสร็จกลับบ้านไปกักตัวต่อ
6 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจพบเชื้อ SAR-CoV-2
6 ตุลาคม 2564 13.00 น ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคำม่วง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น