Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7996 | รายที่ 7997 | รายที่ 7998 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7997 เขาวง

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 สิงหาคม-26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่เรือนจำโคกคำม่วง ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ตลอดทั้งวัน
27 กันยายน 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่ที่เรือนจำโคกคำม่วง ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
13.00-14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางออกจากเรือนจำโคกคำม่วงและเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมเพื่อนและแวะไปรับเอกสารที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วเดินทางกลับถึงอำเภอสมเด็จ
14.40-14.30 น. ผู้ป่วยนั่งรถตู้จากอำเภอสมเด็จมาลงที่อำเภอกุฉินารายณ์
14.30-15.00 น. ผู้ป่วยจ้างมอเตอร์ไซด์รับจ้างมาส่งที่บ้าน ม.13 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
28 กันยายน 2564 ช่วงเช้า อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
17.00 น. ผู้ป่วยออกจากบ้านไปนอนพักอาศัยที่ทุ่งนา
29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ทุ่งนาตลอดทั้งวัน
5 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า อยู่ทุ่งนาตลอดทั้งวัน (ได้รับแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่จึงนัดให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเขาวง)
14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 (ผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม โควิด-19 ) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น