Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7998 | รายที่ 8000 | รายที่ 8003 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8000 เขาวง

เพศ หญิง อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบล- อำเภอเขาวง อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 กันยายน 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยออกไปซื้อของที่ร้านค้าขายอาหารทั่วไปห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตร
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยออกไปนั่งเล่นที่ร้านขายของชำในชุมชนหมู่ที่ 13 ห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตร
27 กันยายน 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยออกไปซื้อของที่ร้านค้าขายอาหารทั่วไปห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตร
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยออกไปนั่งเล่นที่ร้านขายของชำในชุมชนหมู่ที่ 13 ห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตร
15.00 น. ลูกชาย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7997)เดินทางกลับจากเรือนจำโคกคำม่วงและเข้ามาพักอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้าน
28 - 1 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยออกไปซื้อของที่ร้านค้าขายอาหารทั่วไปห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตร
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยออกไปนั่งเล่นที่ร้านขายของชำในชุมชนหมู่ที่ 13 ห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตร
2 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยออกไปซื้อของที่ร้านค้าขายอาหารทั่วไปห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตร (เริ่มมีอาการไข้ ปวดตามร่างกาย มีน้ำมูก)
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยออกไปนั่งเล่นที่ร้านขายของชำในชุมชนหมู่ที่ 13 ห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตร
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง นอนพักผ่อนอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นจึงออกไปซื้อยาลดไข้ที่ร้านขายของชำในชุมชนหมู่ที่ 13 ห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตร
5 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน -ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวงให้เข้าไปรับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 พร้อมลูกชายเนื่องจากลูกชายมีประวัติเสี่ยงเดินทางมาจากเรือนจำโคกคำม่วง
14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 (ผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม โควิด-19 ) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น