Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8000 | รายที่ 8003 | รายที่ 8004 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8003 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 4 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ เด็กเล็ก/ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8004


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ก.ย. - 3 ต.ค. 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
ช่วงบ่าย - เล่นกับเพื่อน ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8004
4 ตุลาคม 2564 10.00-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5 ตุลาคม 2564 09.30 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น