Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8006 | รายที่ 8007 | รายที่ 8008 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8007 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : โรคความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน และหลานชาย (ผู้ป่วยยืนยันCovid-19) ได้มานอนเล่นที่บริเวณบ้านและได้พูดคุยกับผู้ป่วย
4 ตุลาคม 2564 08.00 – 09.00 น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน ทำกับข้าวกินเอง
4 ตุลาคม 2564 10.00 น. - หลานชาย (ผู้ป่วยยืนยันCovid-19) ได้มานอนเล่นที่บริเวณบ้านและได้พูดคุยกับผู้ป่วย
5 ตุลาคม 2564 08.30 – 13.00 น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
5 ตุลาคม 2564 13.30น. - เดินทางไปตรวจ covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางไปกับสามีและหลาน โดยรถพ่วงข้าง
5 ตุลาคม 2564 16.30 น. - ผลตรวจวิธี ATK Positive แล้วเดินทางกลับบ้าน และได้กักตัว แยกตัวออกจากครอบครัวโดยการแยกห้องนอนแต่อยู่บ้านหลังเดียวกัน
6 ตุลาคม 2564 08.00 - 13.00น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
6 ตุลาคม 2564 13.30 น. - เดินทางเข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี โดยรถรพ.หนองกุงศรี มารับ
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น