Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8007 | รายที่ 8008 | รายที่ 8010 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8008 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : โรคไทรอยด์
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน และหลานชาย (ผู้ป่วยยืนยันCovid-19) ได้มานอนเล่นที่บริเวณบ้านและได้พูดคุยกับผู้ป่วย
4 ตุลาคม 2564 08.30 – 13.00 น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
4 ตุลาคม 2564 13.30น. - เดินทางไปตรวจ covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางไปกับสามี บุตรและหลาน โดยรถพ่วงข้าง แต่ยังไม่ได้รับการตรวจเนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจมีจำนวนมากเลยรอวันถัดไป
5 ตุลาคม 2564 13.30น. - เดินทางไปตรวจ covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ผล ATK Positive และส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR เดินทางไปกับสามี บุตรและหลาน โดยรถพ่วงข้าง
5 ตุลาคม 2564 17.00 น. เดินทางกลับบ้านและแยกตัวออกจากครอบครัวโดยนอนคนละห้องแต่อยู่บ้านหลังเดียวกัน
6 ตุลาคม 2564 13.30น. - ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ เดินทางเข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี โดยรถรพ.หนองกุงศรี ออกรับ
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น