Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8008 | รายที่ 8010 | รายที่ 8012 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8010 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม้ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 10.00 – 14.00 น. -มีเพื่อนมาเล่นด้วย (จำนวน6-10 คน) ซึงมีเพื่อนที่เป็นผู้ป่วยยืนยันcovid-19 มาเล่นด้วย ไม่ได้สวมแมส
2 ตุลาคม 2564 18.00 น. -เริ่มมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม้ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นด้วย (จำนวน6-10 คน) ซึงมีเพื่อนที่เป็นผู้ป่วยยืนยันcovid-19 มาเล่นด้วย ไม่ได้สวมแมส
3 ตุลาคม 2564 18.00 น. -เข้ารับการรักษาตัวที่คลินิกในอำเภอหนองกุงศรี สวมแมสตลอดเวลา
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม้ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นด้วย (จำนวน6-10 คน) ซึงมีเพื่อนที่เป็นผู้ป่วยยืนยันcovid-19 มาเล่นด้วย ไม่ได้สวมแมส
5 ตุลาคม 2564 13.30 น. - เดินทางไปตรวจ covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ผล ATK Positive และส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR เดินทางไปกับครอบครัวจำนวน 7 คน
5 ตุลาคม 2564 16.00 น. - เดินทางกลับบ้านและได้แยกตัวไปนอนคนเดียว โดยวิธีการแยกห้องแต่อยู่บ้านหลังเดียวกัน
6 ตุลาคม 2564 13.30น. - ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี โดยรถรพ.หนองกุงศรีออกรับ
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -รับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น