Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8016 | รายที่ 8017 | รายที่ 8018 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8017 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง 14วันก่อนป่วยกลับจากสถานฟื้นฟูยาเสพติด จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-10 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง
11-24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่สถานฟื้นฟูยาเสพติด จ.กาฬสินธุ์
25 กันยายน 2564 09.30 น. - น้องสาวไปรับออกจากสถานฟื้นฟูยาเสพติด จ.กาฬสินธุ์ ด้วยรถยนต์ส่วยตัว
26-27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่ที่ห้องเช่าหมู่ที่ 4 บ้านสี่แยก ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่ที่ห้องเช่า ไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการไอและเจ็บคอ
29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่ที่ห้องเช่า ไม่ได้ไปไหน
05 ตุลาคม 2564 10.00 - 11.30 น. - เจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จ โทรประสานให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังโควิด-19
06 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น