Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8020 | รายที่ 8021 | รายที่ 8022 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8021 นามน

เพศ หญิง อายุ 6 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส รายที่ 7741 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวันพักอาศัยอยู่กับแม่ พี่ ตายาย
30 กันยายน 2564 11.30 น. พ่อผู้ป่วยได้ออกจากเรือนจำโคกคำม่วง พักอาศัยที่บ้าน
30 กันยายน 2564 17.00-21.00 น. ผู้ป่วย และพ่อแม่ ร่วมกันรับประทานอาหารที่บ้าน
31 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยได้ไปเล่นกับเพื่อนในหมู่บ้าน ปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยได้กักตัวที่บ้าน พร้อมครอบครัว เพราะมี อสม. แจ้งว่าพ่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19
5 ตุลาคม 2564 08.00-12.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลนามน ผลตรวจ ATK ให้ผลบวก
5 ตุลาคม 2564 18.00 น. รถโรงพยาบาลนามน รับผู้ป่วยเพื่อทำการ Admit รับการรักษาต่อไป
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น