Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8021 | รายที่ 8022 | รายที่ 8023 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8022 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 20 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 06.00 - 18.00 น. การดำเนินชีวิตปกติช่วงกลางวันจะอยู่ทุ่งนา และตอนเย็นอยู่ที่บ้าน ไม่ได้เดินทางไปต่างพื้นที่ (บ้านใกล้กับผู้ติดเชื้อโควิด19))
3 ตุลาคม 2564 08.30 - 15.30 พาผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายที่ 8016 (ในขณะนั้นยังไม่ทราบผลตรวจ) เข้ามารักษาอาการไข้ ไอ ที่ รพ.สมเด็จ
3 ตุลาคม 2564 15.30 - 18.00 เข้ากักตัวที่ศูนย์กักตำบล เนื่องจาก ป่วยติดเชื้อรายที่ 8016 มีผล ATK +
4 ตุลาคม 2564 08.00 - 11.00 เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ
4 ตุลาคม 2564 11.00 -18.00 เข้ากักตัวที่ศูนย์กักตำบล
5 ตุลาคม 2564 08.00 - 15.30 ทาง รพ.สมเด็จ โทรแจ้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า ติดเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น