Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8022 | รายที่ 8023 | รายที่ 8024 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8023 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 กันยายน 2564 08.00 – 9.00 น. ไปซื้อของที่ร้านค้าข้างบ้าน (บ้านผู้ป่วยโควิดยืนยันเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม รายที่ 7730 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
17 กันยายน 2564 9.00 – 11.00 น. ไปทำอาหารที่ศูนย์เด็ก ต.คำเหมือดแก้ว
17 กันยายน 2564 12.00 – 14.00 น. เดินทางไปซื้อของที่ห้วยเม็ก แวะร้านทอง
18 กันยายน 2564 8.00 – 12.00 น. ขายของอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
13.00 – 17.00 ไปเก็บเห็ด
ช่วงกลางคืน อาศัยอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
18 กันยายน 2564 13.00 – 17.00 น. ไปเก็บเห็ด
18 กันยายน 2564 ช่วงกลางคืน อาศัยอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
19 กันยายน 2564 8.00 – 15.00 น. ขายของอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
19 กันยายน 2564 15.00 – 17.00 น. เดินทางไปบ้านหนองนาไร่เดียว
19 กันยายน 2564 ช่วงกลางคืน อาศัยอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
20 กันยายน 2564 8.00 – 9.00 น. ไปซื้อของที่ร้านค้าข้างบ้าน
20 กันยายน 2564 9.00 – 12.00 น. ไปทำอาหารที่ศูนย์เด็ก ต.คำเหมือดแก้ว
20 กันยายน 2564 12.00 น. เป็นต้นไป กลับมาขายของอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
21 กันยายน 2564 8.00 – 9.00 น. ไปซื้อของที่ร้านค้าข้างบ้าน
21 กันยายน 2564 9.00 – 12.00 น. ไปทำอาหารที่ศูนย์เด็ก ต.คำเหมือดแก้ว
21 กันยายน 2564 13.00 – 14.00 น. เดินทางไปห้วยเม็ก
21 กันยายน 2564 14.00 น. เป็นต้นไป อาศัยอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
22 - 24 กันยายน 2564 8.00 – 9.00 น. ไปซื้อของที่ร้านค้าข้างบ้าน
22 - 24 กันยายน 2564 9.00 – 12.00 น. ไปทำอาหารที่ศูนย์เด็ก ต.คำเหมือดแก้ว
22 - 24 กันยายน 2564 12.00 น. เป็นต้นไป กลับมาขายของอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
25 กันยายน 2564 8.00 – 12.00 น. ไปทุ่งนากับน้องสาว
25 กันยายน 2564 12.00 น. เป็นต้นไป ไปซื้อหมูกระทะที่ ม.3 กินหมูกระทะกับน้องสาว จากนั้นไปทุ่งนา
26 กันยายน 2564 8.00 – 14.00 น. ขายของอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
26 กันยายน 2564 15.00 – 17.00 น. เข้าป่าไปเก็บเห็ดกับน้องสาว
26 กันยายน 2564 ช่วงกลางคืน อาศัยอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
27 กันยายน 2564 8.00 – 9.00 น. ไปซื้อของที่ร้านค้าข้างบ้าน
27 กันยายน 2564 9.00 – 12.00 น. ไปทำอาหารที่ศูนย์เด็ก ต.คำเหมือดแก้ว จากนั้นนอนเล่นอยู่บ้านญาติ
27 กันยายน 2564 ช่วงกลางคืน อาศัยอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
28 กันยายน 2564 8.00 – 9.00 น. ไปซื้อของที่ร้านค้าข้างบ้าน
28 กันยายน 2564 9.00 – 12.00 น. ไปทำอาหารที่ศูนย์เด็ก ต.คำเหมือดแก้ว
28 กันยายน 2564 12.00 น. เป็นต้นไป กลับมาขายของอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
29 กันยายน 2564 8.00 – 8.30 น. ไปซื้อของที่ร้านค้าข้างบ้าน
29 กันยายน 2564 8.30 – 10.00 น. ไปทำอาหารที่ศูนย์เด็ก ต.คำเหมือดแก้ว
29 กันยายน 2564 10.30 – 11.00 น. ไปโรงเรียนคำเหมือดแก้ว
29 กันยายน 2564 11.20 -13.00 น. มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เข็มที่ 1 ที่ศาลาประชาคมหมู่ 3
29 กันยายน 2564 13.00 เป็นต้นไป อาศัยอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
30 กันยายน 2564 8.00 – 9.00 น. ไปซื้อของที่ร้านค้าข้างบ้าน
30 กันยายน 2564 9.00 – 11.00 น. ไปทำอาหารที่ศูนย์เด็ก ต.คำเหมือดแก้ว
30 กันยายน 2564 11.00 – 11.30 น. ไปฝากเงินที่ ธกส. ห้วยเม็ก ประมาณ 30 นาที จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
1 ตุลาคม 2564 8.00 – 9.00 น. ไปซื้อของที่ร้านค้าข้างบ้าน
1 ตุลาคม 2564 9.00 – 11.00 น. ไปทำอาหารที่ศูนย์เด็ก ต.คำเหมือดแก้ว
1 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย ไปต่อ พรบ.ที่อำเภอห้วยเม็ก จากนั้นเดินทางกลับบ้าน ทราบว่าร้านค้าข้างบ้านติดเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2) จากนั้นทำการกักตัว
2 - 3 ตุลาคม 2564 0.00 - 0.00 กักตัวอยู่บ้านเลขที่ 322 ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
4 ตุลาคม 2564 ช่วงกลางวัน เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ที่รพ.ห้วยเม็ก ผลเป็นบวก
4 ตุลาคม 2564 ช่วงกลางคืน กักตัวอยู่ ม.9 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์กับครอบครัว
5 ตุลาคม 2564 ช่วงกลางวัน เดินทางไป รพ.ห้วยเม็ก เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจ RT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 พบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2) เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น