Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8024 | รายที่ 8026 | รายที่ 8027 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8026 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 19 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดอยู่บ้าน
23 กันยายน 2564 08.00-15.30 น. เดินทางไปทำงานร่วมกับเพื่อน 4 คน ขึ้นรถอยู่ที่บ้านหนองสอ เพื่อนมารับ
24-26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดอยู่บ้าน
27-28 กันยายน 2564 08.00-15.30 น. เดินทางไปทำงานร่วมกับเพื่อน 4 คน ขึ้นรถอยู่ที่บ้านหนองสอ เพื่อนมารับ
29-30 กันยายน 2564 04.00-20.00 เดินทางไปอบรม ที่วัดป่านาคำ อำเภอกุฉินารายณ์ (ขึ้นรถที่บ้านบึงวิชัย ม.4)
1 ตุลาคม 2564 08.00-15.30 น. เดินทางไปทำงานร่วมกับเพื่อน 4 คน ขึ้นรถอยู่ที่บ้านหนองสอ เพื่อนมารับ
4 ตุลาคม 2564 08.00-15.30 น ไปทำงานที่โครงการโคกหนองนาโมเดล ที่ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
5 ตุลาคม 2564 09.00.00-10.00 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิด ที่ PCC อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น