Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8026 | รายที่ 8027 | รายที่ 8029 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8027 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด - 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม้ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 10.00 – 14.00 น. -มีเพื่อนมาเล่นด้วย (จำนวน6-10 คน) ซึ่งมีเพื่อนที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน covid-19 มาเล่นด้วย ไม่ได้สวมแมส
2 ตุลาคม 2564 18.00 น. -เริ่มมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม้ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นด้วย (จำนวน6-10 คน) ซึ่งมีเพื่อนที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน covid-19 มาเล่นด้วย ไม่ได้สวมแมส
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม้ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นด้วย (จำนวน6-10 คน) ซึ่งมีเพื่อนที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน covid-19 มาเล่นด้วย ไม่ได้สวมแมส
5 ตุลาคม 2564 08.00 - 13.00น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
5 ตุลาคม 2564 13.00 น. - เดินทางไปตรวจ covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ผล ATK Positive และส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR เดินทางไปกับครอบครัวจำนวน 4 คน โดยรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง
5 ตุลาคม 2564 16.30 น. - ได้เข้ารับการ X-ray ปอด ที่รพ.หนองกุงศรี
5 ตุลาคม 2564 17.30 น. - เดินทางกลับบ้านและแยกตัวออกจากครอบครัวอาศัยอยู่กับมารดา 2คน
6 ตุลาคม 2564 13.30น. - ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี โดยรถรพ.หนองกุงศรี ออกรับ
ึ7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - รับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น