Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8029 | รายที่ 8032 | รายที่ 8033 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8032 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 26 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด (เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 - 26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน
27 กันยายน 2564 08.00 – 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารเสพติด ที่รพ.ดอนจาน และเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรดอนจาน
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางไปที่ เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
29 - 30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรถตู้ของสำนักงานฯ
1 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน โดยมีป้าและแฟนขับรถจักรยานยนต์ไปรับ
2 - 4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน
5 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน และได้รับแจ้งให้เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19
5 ตุลาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน และกลับไปกักตัวที่บ้าน รอฟังผล
6 ตุลาคม 2564 10.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
6 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น