Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8032 | รายที่ 8033 | รายที่ 8036 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8033 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 55 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ผู้ต้องขังเรือนจำโคกคำม่วง ซึ่งมีการพบผู้ติดเชื้อในเรือนจำ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 กันยายน 2564 12.00 น. - ตำรวจควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรหนองกุงศรี
24-28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - เดินทางไปศาลจังวัดกาฬสินธุ์ และถูกส่งตัวไปที่เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
29 กันยายน 2564 14.00 น. - เดินทางออกจากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง (ญาติมารับ 6 คน) ผู้ป่วยนั่งกระบะหลัง แวะ BigC กาฬสินธุ์ แต่ผู้ป่วยไม่ได้ลงจากรถ
29 กันยายน 2564 15.30 น. - เดินทางถึงบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง
29 กันยายน 2564 16.00-17.30 น. - กินข้าวบ้านญาติหมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง (ญาติ 6 คน )
30 กันยายน 2564 06.00 น. - ใส่บาตรหน้าบ้าน
30 กันยายน 2564 09.30-10.00 น. - ไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน
30 กันยายน 2564 17.30-23.00 น. - ไปหาปลาที่ดอนกลาง เขื่อนลำปาว
1 ตุลาคม 2564 06.00 น. - ใส่บาตรหน้าบ้าน
1 ตุลาคม 2564 09.30-10.00 น. - ไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน
1 ตุลาคม 2564 17.30-23.00 น. - ไปหาปลาที่ดอนกลาง เขื่อนลำปาว
2 ตุลาคม 2564 09.30-10.00 น. - ไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน
2 ตุลาคม 2564 10.00-13.00 น. - กินข้าวที่บ้านร่วมกับเพื่อน 1 คน
3 ตุลาคม 2564 08.00-08.40 น. - ไปคุยธุระกับเพื่อนบ้าน (2 หลังคาเรือน)
3 ตุลาคม 2564 12.00 น. - ไปซื้อกล้วยที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
4 ตุลาคม 2564 08.00-09.00 น. - เดินทางไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ (ญาติ 3 คน)
4 ตุลาคม 2564 11.00-11.30 น. - ไปทำธุระที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์
4 ตุลาคม 2564 12.00-13.30 น. - ไปซื้อโทรศัพท์ที่แมคโคร กาฬสินธุ์
4 ตุลาคม 2564 15.00 น. - ซื้อเนื้อวัวที่ร้านขายเนื้อวัวน้องจง อำเภอสหัสขันธ์
4 ตุลาคม 2564 15.30-16.30 น. - ถึงบ้าน ทำอาหารกินร่วมกัน กับญาติที่ไปด้วยกัน 3 คน
4 ตุลาคม 2564 17.30-23.00 น. - ไปหาปลาที่ดอนกลาง เขื่อนลำปาว
5 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ซื้อไก่ ที่ร้านอาหารในหมู่บ้าน
5 ตุลาคม 2564 13.40-14.10 น. - เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดที่รพ.หนองกุงศรี ตรวจATKผลไม่พบเชื้อ และส่งตรวจPCR
5 ตุลาคม 2564 16.00 น. - ซื้อสุราดื่ม 1 แก้วเป๊ก ที่ร้านค้าบ้านนาบง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสรวง
5 ตุลาคม 2564 17.30-23.00 น. - ไปหาปลาที่ดอนกลาง เขื่อนลำปาว ดื่มสุรากับเพื่อน 2 คน (เพื่อน 1 คนอยู่บ้านหนองแสง อำเภอสามชัย)
6 ตุลาคม 2564 10.00 น. - ทราบผลตรวจโควิดด้วยวิธี PCR ผลพบเชื้อ
6 ตุลาคม 2564 11.00 น. - ซื้อไก่ ที่ร้านอาหารในหมู่บ้าน
6 ตุลาคม 2564 14.50 น. - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น