Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8033 | รายที่ 8036 | รายที่ 8037 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8036 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 28 ปี 6 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป อำเภอ/เขต- จังหวัด เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 04/10/2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดในจังหวัด โคกคำม่วง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
04 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
04 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
04 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น