Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8038 | รายที่ 8040 | รายที่ 8041 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8040 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ น้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ออกจากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 13.00 - 17.00 น. เดินทางออกจากเรือนจำโคกคำม่วง กลับบ้านตำบลหนองแปน
30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน
4 ตุลาคม 2564 15.30 น. อยู่บ้านพักตำบลหนองแปน เจ้าหน้าที่รพ.สต. ออกติดตาม พร้อมคัดกรองตรวจโควิด-19 เนื่องจากมีการติดเชื้อในเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจATK ผลเบื้องต้นพบเชื้อโควิด-19
4 ตุลาคม 2564 18.30 น. รพ.กมลาไสย เดินทางมารับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
5 ตุลาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยรับการตรวจยืนยันโควิด-19 ที่รพ.กมลาไสย
ุ6 ตุลาคม 2564 09.00 น. รพ.กมลาไสย แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น