Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8040 | รายที่ 8041 | รายที่ 8045 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8041 นามน

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน อาชีพ ก่อสร้างบ้านน็อคดาวน์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ทำงานกับคนหมู่มาก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-30 กันยายน 2564 07.40 - 08.00 น. ผู้ป่วยขับรถจักรยานยนต์ออกไปทำงานก่อสร้างบ้านน็อคดาวห์ ที่อำเภอสมเด็จ
23-30 กันยายน 2564 08.00 -17.00 น. อยู่ที่ทำงาน อยู่บริเวรเฟส 1 ที่ทำงานมี 2 เฟส มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 2 ราย (ใส่หน้ากากตลอดเวลา แต่ถอดหน้ากากเวลาทานข้าวเที่ยง)
23-30 กันยายน 2564 17.30 -07.40 น. อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 3 ราย ภรรยา ลูก และตา
1 ตุลาคม 2564 07.40 - 08.00 น. ผู้ป่วยขับรถจักรยานยนต์ออกไปทำงานก่อสร้างบ้านน็อคดาวห์ ที่อำเภอสมเด็จ
1 ตุลาคม 2564 08.00 -17.00 น. อยู่ที่ทำงาน อยู่บริเวรเฟส 1 ที่ทำงานมี 2 เฟส มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 2 ราย (ใส่หน้ากากตลอดเวลา แต่ถอดหน้ากากเวลาทานข้าวเที่ยง)
1 ตุลาคม 2564 17.30 -07.40 น. อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 3 ราย ภรรยา ลูก และตา (เริ่มมีอาการไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส )
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -18.00 น. หยุดทำงานอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 3 ราย ภรรยา ลูก และตา
2 ตุลาคม 2564 18.00-19.00 น. 21.00 น. เดินทางไปหาหมอที่คลินิกหมอไพฑูรย์ที่สมเด็จ (เดินทางไปคนเดียว) เสร็จเดินทางกลับบ้าน
3 ตุลาคม 2564 07.40 - 08.00 น. ผู้ป่วยขับรถจักรยานยนต์ออกไปทำงานก่อสร้างบ้านน็อคดาวห์ ที่อำเภอสมเด็จ
3 ตุลาคม 2564 08.00 -17.00 น. อยู่ที่ทำงาน อยู่บริเวรเฟส 1 ที่ทำงานมี 2 เฟส มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 2 ราย (ใส่หน้ากากตลอดเวลา แต่ถอดหน้ากากเวลาทานข้าวเที่ยง)
3 ตุลาคม 2564 17.30 -17.45 น. แวะซื้อของที่ร้านค้าซุปเปอร์เมย์ บ้านยอดแกง ซื้อเสร็จเดินทางกลับบ้าน
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดทำงานอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 3 ราย ภรรยา ลูก และตา
5 ตุลาคม 2564 09.00-10.00 น. เดินทางไปตรวจโควิด-19 ที่รพ.นามน
5 ตุลาคม 2564 10.00 – ตลอดทั้งวัน หยุดทำงานอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 3 ราย ภรรยา ลูก และตา
6 ตุลาคม 2564 08.00-10.00 น. ผู้ป่วยขับรถจักรยานยนต์ออกไปทำงานก่อสร้างบ้านน็อคดาวห์ ที่อำเภอสมเด็จ
6 ตุลาคม 2564 11.00 น. โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) รถรพ.นามนรับคนไข้เข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น