Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8041 | รายที่ 8045 | รายที่ 8046 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8045 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ ค้าขาย/รับจ้างสร้างบ้านน็อคดาวน์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดตามตัว
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-30 กันยายน 2564 05.30-19.00 น. - เปิดร้านค้าที่ตลาดสดเทศบาลสมเด็จ/ล้างทำความสะอาดห้องน้ำตลาดสด
01 ตุลาคม 2564 14.00 - 15.00 น. - เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ รพ.สมเด็จ
02-04 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านรู้สึกไม่สบายเนื่องจากไปรับวัคซีนมา
05 ตุลาคม 2564 11.00 - 15.00 น. - เข้ารับบริการ ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยอาการไข้ อาเจียน และปวดตามร่างกาย
- เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จ ด้วยวิธี ATK และ RT-PCR ( ATK ผลไม่พบเชื้อ)
06 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น