Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8046 | รายที่ 8047 | รายที่ 8048 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8047 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 ตุลาคม 2564 08.30 – 18.00 น. - เดินทางไปทำงานตามปกติ (งานก่อสร้างมีคนงานที่ทำงานร่วมกันประมาณ 4 คน)
1-4 ตุลาคม 2564 18.30น. - เดินทางกลับบ้านตามปกติและได้พูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันCovid-19 ในบริเวณบ้าน
5 ตุลาคม 2564 08.00 - 13.00น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน มีอาการปวดศรีษะ
5 ตุลาคม 2564 13.00 น. - เดินทางไปตรวจ covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ผล ATK Positive และส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR เดินทางไปกับครอบครัวจำนวน 7 คน โดยรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง
5 ตุลาคม 2564 17.00 น. - เดินทางกลับบ้านและแยกตัวออกจากครอบครัว
6 ตุลาคม 2564 13.30น. - ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ เดินทางเข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี โดยรถรพ.หนองกุงศรี ออกรับ
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - รับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น