Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8052 | รายที่ 8053 | รายที่ 8054 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8053 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-30กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ม.2 ตำบลหนองแปน
1-3 ตุลาคม 2564 06.00 - 17.30 น. ทำงานที่โรงไม้ในตำบลหนองแปน
4 ตุลาคม 2564 06.00 - 15.30 น. พักอยู่บ้าน ม.2 ตำบลหนองแปน
4 ตุลาคม 2564 15.30 - 17.30 น. ภรรยาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8040 และผลตรวจของภรรยาพบเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยได้รับการตรวจATKโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผลไม่พบเชื้อ
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางกลับ บ้านลาด ตำบลกมลาไสย เริ่มมีอาการไข้ ไอ
ุ6 ตุลาคม 2564 09.30 ผู้ป่วยเดินทางเข้า รพ.กมลาไสย เพื่อพบแพทย์ ตรวจรักษาอาการไข้ พร้อมให้ประวัติภรรยาติดเชื้อโควิด-19
ุ6 ตุลาคม 2564 13.30 รพ.กมลาไสย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
ุึ7 ตุลาคม 2564 09.00 รพ.กมลาไสย แจ้งผลพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น