Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8056 | รายที่ 8058 | รายที่ 8060 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8058 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 67 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการแต่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : หอบหืด
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8060 ,8061


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 กันยายน 2564 00.60 - 07.00 น. ผู้ป่วยไปทำบุญใส่บาตรที่วัดบ้านกุงเก่า วัดหนองกุง และวัดถ้าหม้อ ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท
27 กันยายน 2564 07.00-08.00 น. ผู้ป่วยไปทุ่งนา
27 กันยายน 2564 08.00-08.30 น. ผู้ป่วยนั่งดื่มสุราที่ร้านสหกรณ์หมู่บ้าน
27 กันยายน 2564 08.30 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน หลานชาย(รายที่ 8060)กลับมาจากจังหวัดอุดรธานี
28-29 กันยายน 2564 00.60 - 07.00 น. ผู้ป่วยไปทำบุญใส่บาตรพร้อมกับเพื่อน 6 คน
28-29 กันยายน 2564 07.00-08.00 น. ผู้ป่วยไปสวน
28-29 กันยายน 2564 08.00-08.30 น ผู้ป่วยไปแวะซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
28-29 กันยายน 2564 08.30 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 กันยายน 2564 00.60 - 07.00 น. ผู้ป่วยไปทำบุญใส่บาตรพร้อมกับเพื่อน 6 คน
30 กันยายน 2564 07.00-08.00 น. ผู้ป่วยไปสวน
30 กันยายน 2564 08.00-08.30 น ผู้ป่วยไปแวะซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
30 กันยายน 2564 08.30-18.00 น ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 กันยายน 2564 18.00 น ผู้ป่วยไปดื่มสุราที่บ้านเพื่อน ม.1 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
1-3 ตุลาคม 2564 00.60 - 07.00 น. ผู้ป่วยไปทำบุญใส่บาตรพร้อมกับเพื่อน 6 คน
1-3 ตุลาคม 2564 07.00-08.00 น. ผู้ป่วยไปสวน
1-3 ตุลาคม 2564 08.00-08.30 น ผู้ป่วยไปแวะซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
1-3 ตุลาคม 2564 08.30 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
4 ตุลาคม 2564 00.60 - 07.00 น. ผู้ป่วยไปทำบุญใส่บาตรพร้อมกับเพื่อน 6 คน
4 ตุลาคม 2564 08.30-12.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีไข้ ไอ มีน้ำมูกจึงมารับบริการที่โรงพยาบาลท่าคันโท
4 ตุลาคม 2564 16.00 น. ผู้ป่วยไปรับบริการที่คลินิคเอกชน บ้านท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
4 ตุลาคม 2564 18.00 น. ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นจึงแจ้ง จนท.รพ.สต.กุงเก่า และเข้าตรวจ ATK ที่ รพ.ท่าคันโท ผลพบเชื้อ (Positive)
5 ตุลาคม 2564 07.00 น. รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจยืนยัน RT-PCR พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV2)
5 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น