Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8058 | รายที่ 8060 | รายที่ 8061 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8060 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการแต่ไม่มีระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 กันยายน 2564 07.00 - 20.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
22 กันยายน 2564 20.00 น. ผู้ป่วยไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่จังหวัดอุดรธานี(10 คน)
23 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่หอพัก อ.เมือง จ.อุดรธานีไม่ได้ออกไปไหน
24 กันยายน 2564 07.00 - 18.00 น. ผู้ป่วยอยู่หอพัก อ.เมือง จ.อุดรธานีไม่ได้ออกไปไหน
24 กันยายน 2564 18.00 น. ผู้ป่วยและเพื่อนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปเที่ยวที่เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย(6คน)
25 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยและเพื่อนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวกลับที่พักไม่ได้ออกไปไหน
26 กันยายน 2564 06.00-13.00 น. ผู้ป่วยอยู่ห้องพักไม่ได้ออกไปไหน
26 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยและเพื่อนเดินทางไปขอตรวจโควิด-19 ที่ รพ.อุดรธานี ผลปกติ
27 กันยายน 2564 06.00-18.00 น ผู้ป่วยและเพื่อนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวกลับที่พักไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีไข้
27 กันยายน 2564 18.00-19.00 น ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ม.1 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
28 กันยายน 2564 06.00-15.00 น ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 กันยายน 2564 15.00 น ผู้ป่วยมาซื้อกาแฟอเมซอล ปั้มปตท.ท่าคันโท(สวมแมสตลอดเวลา)
29-30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1 ตุลาคม 2564 06.00-12.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน (เพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันโทรมาแจ้งว่าติดโควิด-19)
1 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเข้าตรวจโควิด-19 ที่รพ.ท่าคันโท ผลปกติ และกลับไปกักตัวที่ LQ ต.กุงเก่า
2-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่ LQ ต.กุงเก่า
4 ตุลาคม 2564 09.00-12.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจโควิด-19 ที่รพ.สต.ดงสมบูรณ์เนื่องจากคนในครอบครัวผลตรวจ ATK พบเชื้อ
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่ LQ ต.กุงเก่า
6 ตุลาคม 2564 07.00 น. รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-Co-V2)
6 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น