Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8060 | รายที่ 8061 | รายที่ 8062 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8061 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8060 ,8058


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 กันยายน 2564 07.00 - 16.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
22 กันยายน 2564 16.00-20.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นบ้านเพื่อนที่บ้านกุดนาค้อ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
23-24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
25 กันยายน 2564 07.00 - 16.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
25 กันยายน 2564 16.00-20.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นบ้านเพื่อนที่บ้านท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
26-27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 กันยายน 2564 07.00 - 16.00 น. ผู้ป่วยไปหาพ่อที่บ้านแสนสุข ม.7 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
28 กันยายน 2564 16.00-17.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนบ้านแสนสุข ม.7 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้านพ่อไม่ได้ออกไปไหน
30 กันยายน 2564 07.00 - 20.00 น. ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้านพ่อไม่ได้ออกไปไหน
30 กันยายน 2564 20.00-22.00 น. ผู้ป่วยไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่ ม.1 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
1 ตุลาคม 2564 06.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับมาบ้านกุงเก่า ม.1 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 06.00-14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
2 ตุลาคม 2564 14.00-15.00 น. ผู้ป่วยมาทานเนื้อย่างร่วมกับเพื่อนที่ร้านอันจัง อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
3-4 ตุลาคม 2564 14.00-15.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
5 ตุลาคม 2564 10.00-11.00 น. ผู้ป่วยเข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.สต.ดงสมบูรณ์ เนื่องจากผลตรวจ ATK ของตาพบเชื้อ(Positive)
5 ตุลาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
ุ6 ตุลาคม 2564 07.00 น. รพ.ท่าคันโทแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV2)
ุ6 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น