Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8061 | รายที่ 8062 | รายที่ 8063 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8062 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 20 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง 22-28 กันยายน 2564 กักตัวที่เรือนจำโคกคำม่วง วันที่ 29 กันยายน 2564 ออกจากเรือนจำกลับมาที่บ้านโนนเมือง ม.8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 13.00 - 15.30 น. ออกจากเรือนจำโคกคำม่วง
30 กันยายน 2564 13.00 - 15.30 น. พักอาศัยอยูที่บ้าน ม.8 ตำบลดงลิง อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
1 ตุลาคม2564 11.00 - 13.00 น. กินข้าวร่วมกับเพื่อน
2 ตุลาคม2564 06.00 - 24.00 น. พักอาศัยอยูที่บ้าน ม.8 ตำบลดงลิง อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
3 ตุลาคม2564 09.00 - 13.00 น. พบปะ พุดคุย กับเพื่อน
4 ตุลาคม2564 10.00 - 12.00 น. พบปะ พุดคุย แฟนสาว
5 ตุลาคม2564 10.00 - 12.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิดแบบรู้ผลเร็วที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลพบเชื้อโควิด-19
6 ตุลาคม2564 10.00 - 12.00 น. เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี RT-PCRผลพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น