Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8062 | รายที่ 8063 | รายที่ 8064 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8063 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ พนังงานทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดหัว
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ก.ย. 64 ช่วงเช้า -17.30 น – ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานพร้อมสามีที่โกล์บอลเฮาส์
24 ก.ย. 64 17.30-20.00 น. – ผู้ป่วยเลิกงานเดินทางไปพบปะสังสรรค์ กับเพื่อนที่เดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนมีประวัติเดินมาทางมาจากขอนแก่น) ที่ร้านขายน้ำใกล้ปั๊มน้ำมัน PT
24 ก.ย. 64 20.00-22.00 น. – ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางไปส่งเพื่อนที่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว
25 ก.ย. 64 00.00 - 00.00 น. – ผู้ป่วยและภรรยา หยุดงาน
26 ก.ย. 64 ช่วงเช้า – ผู้ป่วยและภรรยาเดินทางไปทำงานที่โกล์บอลเฮาส์ เพื่อนตรวจพบเชื้อ COVID-19
– ผู้ป่วยและภรรยากลับบ้าน เริ่มกักตัว
27 ก.ย. 64 ช่วงเช้า – ผู้ป่วยและภรรยาเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โดยการ Walk in ไป โรงพยาบาล (ผลไม่พบเชื้อ)
28 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวันช่วงเช้า – ผู้ป่วยและภรรยา กักตัวอยู่บ้าน
29 ก.ย. 64 09.00-10.00 – ผู้ป่วยและภรรยา เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์
30 ก.ย.- 1 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยและภรรยา กักตัวอยู่บ้าน
2 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ
3 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยและภรรยา กักตัวอยู่บ้าน
4 ต.ค. 64 – ผู้ป่วยและสามี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (รอบ 2)
5 ต.ค. 64 – โรงพยาบาลแจ้งผลพบเชื้อ COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น