Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8064 | รายที่ 8065 | รายที่ 8066 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8065 คำม่วง

เพศ ชาย อายุ 46 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 ช่วงบ่าย ผู้ป่วยถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง โดยสารรถมากับเพื่อนที่ออกมาจากเรือนจำด้วยกัน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7996) กลับถึงบ้านไม่ได้ไปไหน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้านกับแม่ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8223) ไม่ได้ไปไหน
1-4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปรับจ้างขุดมันกับเพื่อนบ้าน มีการรับประทานอาหารร่วมกันและดื่มน้ำจากกระติกเดียวกัน หลังเลิกงานกลับมาพักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปไหน
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วงติดตามให้เข้ารับการตรวจ Covid-19 และกักตัว เนื่องจากพบการระบาดในเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง
6 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลคำม่วง ได้ลงพื้นที่ไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ให้แก่ผู้ป่วยที่บ้าน เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีรถในการเดินทางมารับการตรวจที่โรงพยาบาล
6 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
7 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลตรวจ RT-PCR พบเชื้อ SAR-CoV-2 จึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคำม่วง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น