Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8071 | รายที่ 8072 | รายที่ 8073 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8072 ห้วยผึ้ง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 49 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยผึ้ง ประกอบอาชีพ เกษตรกร อำเภอ/เขตอยู่ในพื้นที่ ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 03/10/2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับบุตรชายซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อCovid-19 (ถูกปล่อยตัวในวันที่ 27 กันยายน 2564 จากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
28 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
06 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว บ้าน หมู่ 4 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 จังหวัดกาฬสินธุ์
07 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น