Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8076 | รายที่ 8078 | รายที่ 8080 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8078 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 4 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลต.โคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน และสัมผัสคลุกคลีกินข้าวกับน้า (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7940) โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
27 ก.ย.- 4 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม้ได้ออกไปไหน และที่บ้านอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7940,8084,7932,7947,7935
5 ต.ค. 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
5 ต.ค. 2564 13.30น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อ covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี ATK ผลไม่พบเชื้อ ตอนเย็นเริ่มมีอาการไอ
6 ต.ค. 2564 08.30 – 13.00 น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
6 ต.ค. 2564 13.30น. - เดินทางไปตรวจ covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี ส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR และได้เดินทางกลับบ้านกักตัวต่อ
7 ต.ค. 2564 09.00 น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อ covid-19
7 ต.ค. 2564 11.00 น. - เดินทางเข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี โดยรถรพ.หนองกุงศรี ออกรับ
8 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น