Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8078 | รายที่ 8080 | รายที่ 8081 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8080 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เหนื่อยเพลีย ปวดตามร่างกาย ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาผู้ป่วยมีประวัติเข้ารับการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ณ เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 14.00 น. - เดินทางออกจากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง มีผู้ร่วมเดินทาง 13 คน (ผู้ร่วมบำบัด 12 คน และคนขับรถ 1 คน) ไปที่สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดกาฬสินธุ์
15.30 น. - นั่งสามล้อเครื่อง ร่วมกับเพื่อน 1 คน แวะเซเว่นหน้า ม.กาฬสินธุ์ 5-10 นาที
19.00 น. เป็นต้นไป - เดินทางถึงบ้านท่าสะอาด ม.7 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
- น้องที่รู้จักมาหาที่บ้าน นั่งคุยใกล้ชิด ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย 1 คน
30 กันยายน 2564 07.00 น. - เดินทางไปบ้านญาติ เพื่อขอยืมจักรยานยนต์ ทานอาหารร่วมกันรวมกับญาติ 2 คน
08.00 น. - เดินทางไป อำเภอกระนวน แวะซื้อของร้านค้าบ้านหนองกรุงใหญ่
09.30 น. - ถึงบ้านที่ อำเภอกระนวน รับประทานอาหารร่วมกับคนในบ้านและพูดคุยกัน 11 คน
12.00 น. - เดินทางกลับอำเภอสามชัย แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มบ้านหนองโน อำเภอกระนวน
13.00 น. - ซื้ออาหารที่โลตัส อำเภอวังสามหมอ
14.00 น. เป็นต้นไป - เดินทางถึงบ้านท่าสะอาด ม.7 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
1 ตุลาคม 2564 07.00 น. - ซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน
09.00 น. เป็นต้นไป - อยู่บ้านท่าสะอาด ม.7 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
- ญาติมาเอารถจักรยายนต์ที่ยืมคืน
- เริ่มมีอาการ เหนื่อยเพลีย ปวดตามร่างกาย ลิ้นไม่รับรส
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - บ้านท่าสะอาด ม.7 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
- ซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน จำเวลาไม่ได้
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - บ้านท่าสะอาด ม.7 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
- ซื้ออาหารร้านค้าในตลาดหมู่บ้าน จำเวลาไม่ได้
4 ตุลาคม 2564 - ซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน จำเวลาไม่ได้
20.00 น. - เดินทางไปบ้านคู่กรณี ผู้อาศัย 2 คน
- เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าระงับเหตุและจับกุม เจ้าหน้าที่ 4 นาย
21.00 น. เป็นต้นไป - สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชัย
5 ตุลาคม 2564 13.00 น. - เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการตรวจสารเสพติด และตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen test kit ณ คลินิก ARI ณ โรงพยาบาลสามชัย ผลพบเชื้อโควิด 19
21.00 น. เป็นต้นไป - แพทย์สั่ง Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
6 ตุลาคม 2564 13.00 น. - รับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
21.00 น. เป็นต้นไป - แพทย์สั่ง Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
7 ตุลาคม 2564 13.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น