Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8081 | รายที่ 8082 | รายที่ 8084 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8082 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ พนักงานทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ก.ย. 64 ช่วงเช้า-19.00 น.
19.00-20.00 น.
20.00-22.00 น.
– ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานพร้อมสามีที่โกลบอลเฮ้าส์
– ผู้ป่วยเลิกงานเดินทางไปกินชาบู กับเพื่อน 3 คน
– ผู้ป่วยเดินทางไปหาสามี ที่ร้านขายน้ำใกล้ปั๊ม PT และเดินทางไปส่งเพื่อนที่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว
25 ก.ย. 64 – ผู้ป่วยและสามี หยุดงาน
26 ก.ย. 64 ช่วงเช้า – ผู้ป่วยและสามี เดินทางไปทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์ เพื่อนตรวจพบเชื้อ COVID-19
– ผู้ป่วยและสามีกลับบ้าน เริ่มกักตัว
27 ก.ย. 64 ช่วงเช้า – ผู้ป่วยและสามีเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โดยการ Wake in ไป โรงพยาบาล (ผลไม่พบเชื้อ)
28 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยและสามี กักตัวอยู่บ้าน
29 ก.ย. 64 09.00-10.00 – ผู้ป่วยและสามี เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์
30 ก.ย.- 1 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยและสามี กักตัวอยู่บ้าน
2 ต.ค. 64 – ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ
3 ต.ค. 64 – ผู้ป่วยและสามี กักตัวอยู่บ้าน
4 ต.ค. 64 – ผู้ป่วยและสามี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (รอบ 2)
5 ต.ค. 64 – โรงพยาบาลแจ้งผลพบเชื้อ COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น