Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8084 | รายที่ 8088 | รายที่ 8089 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8088 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ผู้ป่วยไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาผู้ป่วยมีประวัติเข้ารับการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ณ เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2-26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - เข้ารับการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ณ เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง ตำบล นาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ร่วมบำบัดและนอนรวมกันประมาณ 150-200 คน
27 กันยายน 2564 12.00 น. - เดินทางออกจากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง มีผู้ร่วมเดินทาง 25 คน ไปที่สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดกาฬสินธุ์
15.00 น. -เดินทางกลับบ้าน เดินทางด้วยรถยนต์ นั่งหลังกระบะ พร้อมกับเพื่อน 1 คน ลงที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
16.00 น. -นั่งวินมอเตอร์ไซค์ ที่อำเภอสมเด็จ เพื่อกลับบ้านที่อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
17.30 น. เป็นต้นไป -ถึงบ้านที่ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ อาศัยอยู่ที่บ้านพร้อมกับครอบครัว ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่บ้าน ไปซื้อกับข้าว ที่ร้านค้าในหมู่บ้านร้านเดิมทุกวัน
6 ตุลาคม 2564 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านเพื่อน และนั่งพูดคุยดื่มสังสรรค์กับเพื่อน ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
13.30 น. -เดินทางเข้ารับบริการตรวจสารเสพติด และตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen test kit ณ คลินิก ARI ณ โรงพยาบาลสามชัย ผลพบเชื้อโควิด 19
-ประสานทีม SRRT เพื่อตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
- แพทย์สั่ง Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
7 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น