Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8090 | รายที่ 8091 | รายที่ 8094 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8091 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 23 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง 22-28 กันยายน 64 กักตัวอยู่เรือนจำ ออกจากเรือนจำวันที่ 29 กันยายน 64


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 14.00 - 16.00 น. ออกจากเรือนจำโคกคำม่วง
30 กันยายน 2564 06.00 - 24.00 น. พักอยู่บ้าน ม.8 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1-4 ตุลาคม 2564 09.30 - 13.00 น. ไปที่ทุ่งนาตัวเอง
5 ตุลาคม 2564 14.00 น. เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดแบบรู้ผลเร็วที่ รพ.กมลาไสย ผลติดเชื้อโควิด-19
6 ตุลาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการรักษาตัว (Admit) ตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี RT-PCR ที่ รพ.กมลาไสย ผลติดเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น