Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8091 | รายที่ 8094 | รายที่ 8095 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8094 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 20 ปี 6 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง 22-28 กันยายน 64 กักตัวที่เรือนจำโคกคำม่วง วันที่ 29 กันยายน 64 ออกจากเรือนจำโคกคำม่วง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 13.30 - 15.30 น. ออกจากเรือนจำโคกคำม่วง
30 กันยายน 2564 06.00 - 24.00 น. พักอยู่บ้าน ม.8 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
30 กันยายน- 2 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. พักอยู่บ้าน ม.8 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
3 ตุลาคม 2564 14.00 - 17.00 น. ร่วมกินข้าว พูดคุย กับเพื่อนบ้าน 5 คน
4 ตุลาคม 2564 09.00 - 14.00 น. พูดคุยไม่ใส่แมส กับเพื่อนบ้าน
5 ตุลาคม 2564 14.00 น. เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดแบบวิธีรู้ผลเร็ว ผลพบเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
6 ตุลาคม 2564 13.30 น. เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีRT-PCR ผลพบเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น