Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8094 | รายที่ 8095 | รายที่ 8100 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8095 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท(ก่อสร้าง) อำเภอ/เขตอุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 04/10/2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
05 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
03 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ คลินิกเทคนิคการแพทย์โปรแล็บวิภาวดี
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว สำนักสงฆ์ป่าช้าธรรมาราม ม.6 ตำบลแจนแลน จังหวัดกาฬสินธุ์
05 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น