Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8101 | รายที่ 8104 | รายที่ 8106 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8104 ยางตลาด

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 46 ปี ภูมิลำเนาอำเภอยางตลาด ประกอบอาชีพ รับจ้าง อำเภอ/เขตลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 05/10/2564
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
06 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
06 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์ CI วัดประชาสามัคคี ต.โนนสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์
07 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น