Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8107 | รายที่ 8109 | รายที่ 8111 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8109 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลคำใหญ่่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 ก.ย. 2564 00.00 - 00.00 น. ออกจากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง เดินทางกลับบ้าน
1 ต.ค. 2564 00.00 - 00.00 น. ตอนกลางวันอยู่บ้าน กลางคืนไปนอนนา ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่
2 ต.ค. 2564 00.00 - 00.00 น. ตอนกลางวันอยู่บ้าน กลางคืนไปนอนนา ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่
3 ต.ค. 2564 00.00 - 00.00 น. ตอนกลางวันอยู่บ้าน กลางคืนไปนอนนา ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่
4 ต.ค. 2564 ช่วงเช้า เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น และเดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรายงานตัว ก่อนเข้าศาลได้มีการตรวจ ATK ผลเป็น Negative
4 ต.ค. 2564 ช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ ได้รับแจ้งจากงานระบาดอำเภอห้วยเม็ก ให้นำผู้ที่เพิ่งออกจาก เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง มาเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
5 ต.ค. 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจโควิด (ATK) ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ตามนัด
5 ต.ค. 2564 18.00 น. ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี ATK เป็น Positive เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ลงพื้นที่ให้กักตัวและเข้ารับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
6 ต.ค. 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ตามนัด
7 ต.ค. 2564 7.00 น. ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR เป็น Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น