Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8109 | รายที่ 8111 | รายที่ 8112 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8111 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 38 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง/ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ น้ำมูก ไอเล็กน้อย
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ไกล้ชิด/สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง เรือนจำโคกคำม่วง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 กันยายน 2564 08.30 - 1ุ6.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำธุระส่วนตัว ในตัวจังหวัดร้อยเอ็ด กับเพื่อน โดยรถยนต์ส่วนตัว สวมแมสตลอดเวลา และไม่ได้ลงจากรถ เสร็จธุระจึงเดินทางกลับบ้านพักที่ตำบลโพนงาม
25-26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน พักอยู่ที่บ้านตลอด
27 กันยายน 2564 09.30 - 1ุ3.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำธุระส่วนตัว ในตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว สวมแมสตลอดเวลา เสร็จธุระจึงเดินทางกลับบ้านพักที่ตำบลโพนงาม
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน พักอยู่ที่บ้านตลอด
29 กันยายน 2564 08.30 - 1ุ6.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับญาติ ที่สำนักงานควบคุมประพฤติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ถูกปล่อยตัวมาจากเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเพื่อนร่วมเดินทางจำนวน 4 คน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน พักอยู่ที่บ้านตลอด
1 ตุลาคม 2564 08.30 - 1ุ6.00 น. ผู้ป่วยได้พาญาติ ไปรับรองที่สำนักงานควบคุมประพฤติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างเดินทางสวมแมสตลอดเวลา เสร็จธุระจึงเดินทางกลับเข้าบ้านพักตำบลโพนงาม จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเพื่อนร่วมเดินทางจำนวน 4 คน
2-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน พักอยู่ที่บ้านตลอด
4 ตุลาคม 2564 13.00 - 17.00 น. ผู้ป่วยได้เดินทางไปส่งของ ที่ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เสร็จแล้วจึงเดินทางกลับเข้าบ้านพัก ผู้ป่วยเริ่มมีไข้ น้ำมูก และไอ เล็กน้อยอด
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน พักอยู่ที่บ้านตลอด และได้ประสานผ่านทาง อสม./จนท.สาธารณสุข ขอนัดตรวจหาเชื้อโควิด
6 ตุลาคม 2564 08.30 - 09.30 น. ผู้ป่วยได้รับการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น Antigen Test Kit ผลตรวจ เป็นบวก
6 ตุลาคม 2564 13.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.กมลาไสย
6 ตุลาคม 2564 18.00 น. รพ.กมลาไสย แจ้งยืนยันผลตรวจ ติดเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น