Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8114 | รายที่ 8116 | รายที่ 8119 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8116 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้างสร้างบ้านน็อคดาวน์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงบ้านน๊อคดาวน์สมเด็จ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-30 กันยายน 2564 07.00 - 17.00 น. - เดินทางไปทำงานที่บ้านน๊อคดาวน์ อ.สมเด็จ เพื่อนร่วมงาน 5 คน (ขณะทำงานไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย)
1 ตุลาคม 2564 10.00 น. - เดินทางไปรับลูกที่บ้านหนองแสง ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ (ลูก 2 คน)
15.30 - 17.30 น. - เดินทางไปทำงานรับเงินเดือนที่ทำงานบ้านน๊อคดาวน์ อ.สมเด็จ (เพื่อนประมาน 100 คน)
2 ตุลาคม 2564 10.00 น. - เดินทางไปรับลูกที่บ้านหนองแสง ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ (ลูก 2 คน)
12.00 น. - ซื้อตำป่าร้านค้าในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง ต.ผาเสวย
17.00 น. - เดินทางกลับบ้านโพธิ์คำ หมู่ 9 ต.แซงบาดาล (ครอบครัว 6 คน)
3 ตุลาคม 2564 07.00 - 17.00 น. - เดินทางไปทำงานที่บ้านน๊อคดาวน์ อ.สมเด็จ เพื่อนร่วมงาน 5 คน / กลับบ้าน
4-5 ตุลาคม 2564 07.00 - 17.00 น. - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ
6 ตุลาคม 2564 11.00 น. - เดินทางไปร้านโทรศัพท์กับน้องสาว 2 คน (ร้านสุขสันต์เซลล์) เพื่อนที่ทำงานด้วยกันติดโควิด-19 (ผู้ป่วยรายที่ 8066)
7 ตุลาคม 2564 10.00 -12.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี ATK (รอผล)
12.00 น. - เดินทางไปรับโทรศัพท์ที่ร้านสุขสันต์เซลล์ อ.สมเด็จ
14.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
16.00 น. - เข้ากักตัวที่ LQ ต.แซงบาดาล
8 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น