Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8119 | รายที่ 8120 | รายที่ 8121 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8120 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 14 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผ้ป่วย covid19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 ตุลาคม 2564 13.00 - 14.00 น. ไปหาเพื่อน รับประทานก๋วยเตี๋ยว ร้านทางเข้า ม.กาฬสินธุ์ เขตนามน
4 ตุลาคม 2564 14.00 - 17.00 น. ไปทุ่งนา เล่นน้ำกับเพื่อน 4 คน
5 ตุลาคม 2564 06.00 - 18.00 น. อาศัยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
6 ตุลาคม 2564 06.00 - 18.00 น. อาศัยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
7 ตุลาคม 2564 08.00 -11.00 น. เดินทางไปตรวจคัดกรอง Covid19 ด้วยวิธี ATK ที่ รพ.ร้อยเอ็ด ธนบุรี พร้อมกับ บิดา มารดา ผลปรากฏว่า Positive (บิดา,ตัวเอง)
7 ตุลาคม 2564 12.00 -17.00 น. เดินทางไปตรวจคัดกรอง Covid19 ด้วยวิธี PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
8 ตุลาคม 2564 09.00น. ทาง รพ.สมเด็จแจ้งผลตรวจติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น