Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8121 | รายที่ 8122 | รายที่ 8123 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8122 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
29 กันยายน 2564 17.00น. สัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 8033 ด้วยการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน มีผู้ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ จำนวน 7 คน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ทุ่งนา
1 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ทุ่งนา
1 ตุลาคม 2564 12.00-13.00น. ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8033 เพื่อนร่วมกิจกรรม จำนวน 5 คน ที่ลานหน้าบ้าน
1 ตุลาคม 2564 17.00-18.30น. ไปรับประทานอาหารที่บ้านพ่อ ต.หนองสรวง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คน และเดินทางกลับบ้าน
2-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ทุ่งนา
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ทุ่งนา เริ่มมีอาการไข้
5-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ทุ่งนา ทราบผลตรวจญาติตรวจพบเชื้อ
7 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ทุ่งนา
7 ตุลาคม 2564 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้าน
8 ตุลาคม 2564 08.30น. ทราบผล พบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น