Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8122 | รายที่ 8123 | รายที่ 8126 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8123 ยางตลาด

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 39 ปี ภูมิลำเนาอำเภอยางตลาด ประกอบอาชีพ รับเหมาก่อสร้าง อำเภอ/เขตเมยวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 08/10/2564
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
07 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
08 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว บ้านผู้ป่วย จังหวัดกาฬสินธุ์
08 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8123 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา อำเภอยางตลาด อาชีพ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี จากห้องปฏิบัติการ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่


วันที่เวลารายการกิจกรรม
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น