Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8127 | รายที่ 8129 | รายที่ 8131 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8129 เขาวง

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านกับคุณยาย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8000)ตลอดทั้งวัน
27 กันยายน 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
15.00 น. พ่อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7997)เดินทางกลับจากเรือนจำโคกคำม่วงและเข้ามาพักอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้าน
28-5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ภายในบ้านกับคุณยาย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8000)และบางช่วงออกไปเดินเล่นกับคุณยายภายในบริเวณหมู่บ้าน
6 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
- ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวงให้เข้าไปรับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7997 และ 8000
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 (ผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม โควิด-19 ) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น