Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8129 | รายที่ 8131 | รายที่ 8132 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8131 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 36 ปี 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 กันยายน 2564 12.00 - 15.30 น. ไปวงไก่ชน บ้านสีถาน
24-30 กันยายน 2564 06.00 - 24.00 น. พักอยู่บ้านเลขที่ 100 ม.8 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1-3 ตุลาคม 2564 09.00 - 13.00 น. ไปที่ทุ่งนาตัวเอง
4 ตุลาคม 2564 08.00 - 09.00 น. ไปงานศพ บ้านโนนเมือง
5 ตุลาคม 2564 16.00 - 17.30 น. ไปเตะตะกร้อ กับเพื่อน ที่สนามโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
6 ตุลาคม 2564 16.00 - 17.30 น. พักอยู่บ้านเลขที่ 100 ม.8 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 ตุลาคม 2564 10.00 - 12.00 น. เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลกมลาไสย ผลตรวจพบสารพันธุกรรม โควิด-19
7 ตุลาคม 2564 13.00 - 15.00 น. เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี RT-PCRผลพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น