Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8132 | รายที่ 8133 | รายที่ 8137 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8133 เขาวง

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่เรือนจำโคกคำม่วง ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ตลอดทั้งวัน
27 กันยายน 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่ที่เรือนจำโคกคำม่วง ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
13.00-14.30 น. ผู้ป่วยเดินทางออกจากเรือนจำโคกคำม่วงและเดินทางไปรับเอกสารที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
14.30-1600 น. ผู้ป่วยนั่งรถตู้โดยสารจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาลงที่อำเภอกุฉินารายณ์
16.00 น. ญาติเดินทางมารับที่อำเภอกุฉินารายณ์เพื่อกลับบ้านที่ม.12 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
28-1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
2 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
- เพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7997) แวะมาหาที่บ้าน
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน (เริ่มมีอาการไข้)
3-4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
5 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน (ได้รับแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่จึงนัดให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเขาวง)
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 ผลตรวจโควิด -19 เป็นบวก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น