Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8133 | รายที่ 8137 | รายที่ 8139 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8137 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 13 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 – 26 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้านและวิ่งเล่นกับเพื่อนแถวบ้าน ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่
27-28 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน และสัมผัสคลุกคลีกินข้าวกับน้า (ผู้ป่วยรายที่ 7940) โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
29 – 30 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้านและวิ่งเล่นกับเพื่อนแถวบ้าน ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่ (อยู่ในบ้านกับผู้ป่วยรายที่ 7940,7932,7947
1 ต.ค. 64 13.30 - เริ่มมีอาการปวดศีรษะ ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
2-3 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
4 ต.ค. 64 08.00 น.-13.00 - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
4 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวโดยการนั่งหลังกระบะกับน้องชายและยาย ตรวจด้วยวิธี ATK ผลเป็น ลบ
5-6 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
7 ต.ค. 64 08.00 น.-13.00น. - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
7 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถ EMS อบต.โคกเครือ ตรวจด้วยวิธี RT-PCR
8 ต.ค. 64 10.00 น. - ทราบผลตรวจ COVID - 19 ผลพบเชื้อ
8 ต.ค. 64 16.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น