Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8139 | รายที่ 8140 | รายที่ 8141 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8140 เขาวง

เพศ หญิง อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 กันยายน 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยเดินออกไปนั่งเล่นกับเพื่อนภายในหมู่บ้าน
16.30 น. ผู้ป่วยอยู่บ้าน ม.12 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกชาย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8133)เดินทางกลับจากเรือนจำโคกคำม่วง
28 - 30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
1 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมเพื่อนอีก 5 คน เดินทางไปหาหน่อไม้บนภูเขาในเขตอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ม.12 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
2 -3 ตุลาคม 2564 อยู่บ้านตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
4 ตุลาคม 2564 อยู่บ้านตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน (เริ่มมีอาการเจ็บคอ)
5 ตุลาคม 2564 อยู่บ้านตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
6 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
- ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวงให้เข้าไปรับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 พร้อมลูกชายเนื่องจากลูกชายมีประวัติเสี่ยงเดินทางมาจากเรือนจำโคกคำม่วง
ช่วงบ่าย ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 (ผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม โควิด-19 ) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น