Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8141 | รายที่ 8142 | รายที่ 8143 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8142 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย. – 2 ต.ค. 2564 00.00 - 00.00 น. อยู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์)
3 ต.ค. 2564 ช่วงกลางวัน มีการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วย โควิดยืนยันรายที่ 7963 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
3 ต.ค. 2564 ช่วงกลางคืน อยู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
4 ต.ค. 2564 ช่วงกลางวัน เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ที่รพ.ห้วยเม็ก ผลเป็นลบ
4 ต.ค. 2564 ช่วงกลางคืน อยู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
5 ต.ค. 2564 00.00 - 00.00 น. กักตัวอยู่บ้าน
6 ต.ค. 2564 00.00 - 00.00 น. กักตัวอยู่บ้าน มีไข้สูง
7 ต.ค. 2564 ช่วงเช้า เดินทางไป รพ.ห้วยเม็ก เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจ RT-PCR
เพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2)
7 ต.ค. 2564 ช่วงกลางคืน อยู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
8 ต.ค. 2564 9.00 น. เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น