Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8142 | รายที่ 8143 | รายที่ 8144 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8143 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 25 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ทำงานที่บ้านน๊อคดาวน์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 กันยายน 2564 07.30 - 17.30 น. เดินทางไปทำงานที่บ้านน็อคดาวน์ ม.9 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
26 กันยายน 2564 07.30 - 17.30 น. เดินทางไปทำงานที่บ้านน็อคดาวน์ ม.9 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
27 กันยายน 2564 06.00- 18.00น. หยุดพัก อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2564 07.30 - 17.30 น. เดินทางไปทำงานที่บ้านน็อคดาวน์ ม.9 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
7ตุลาคม 2564 09.00 - 12.30 น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง Covid-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
8 ตุลาคม 2564 09.00 - 12.30 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจว่า ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมรับการรักษาตัว
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น